středa 16. srpna 2017

Recenze/review - EXECRATION - Return to the Void (2017)


EXECRATION - Return to the Void
CD 2017, Metal Blade Records

for english scroll down please

Narazil jsem obličejem do pokřiveného zrcadla. Pořezán, krvácející jsem se ocitl na druhé straně, na onom světě, kde mě provázela temnota, černé svědomí a nové album norských death metalistů EXECRATION.

U poslechu "Return to the Void" se cítím jako kacíř, jako padlý mnich, kterého hryže jeho zkažená duše. Hudba mě přenesla do starého opuštěného kostela, kde se právě odehrává černá mše pro vyvolávání temných sil. Album mě zahalilo do pláště utkaného z plesnivých pavučin, zahrabalo do hrobů za hřbitovní zeď, kde byli pohřbíváni nevěřící.


"Return to the Void" je hodně návykovou nahrávkou, která vám ve stylu OBLITERATION, HORRENDOUS, MORBUS CHRON, ULCERATE zahustí krev v žilách. Líbí se mi naléhavé atmosférické plochy, obdivuji mráz a prašivou jiskru jednotlivých skladeb. Novinka působí velmi depresivně, bolestivě a šíleně. Opravdu mě přenesla do světa za zrcadlem, do záhrobí, kde teď tančím spolu s kapelou poslední tanec smrti. EXECRATION se vydávají do bahnitých oblastí věčnosti. Jsou jako oběšenci, propadlí hrdlem i srdcem. Jdu si vykopat vlastní hrob, zahalit svoji tvář do kápě z černých hadů. Tohle je přemýšlivý, černo černý a studený death metal, vytažený snad odněkud z nekonečných chodeb podzemí. EXECRATION mě strhli do země stínů. Skvělé, nekonečně temné album!


Asphyx says:

I hit a crooked mirror with my face. My face was cut, I was bleeding and I appeared on the other side, in the world beyond where darkness, black conscience and the new album by Nordic death metal band EXECRATION followed me. 

When I listen to “Return to the Void” I feel like a heretic, like a fallen monk whose dirty conscience goes after him. This music took me to an old abandoned church where was a dark mass happening to arouse dark powers. This album covered me with a jacket made of mouldy spider webs and buried me to graves behind the graveyard wall where the disbelievers used to be buried.


“Return to the Void” is a very addicting album which will make your blood thick in your veins with an inspiration of OBLITERATION, HORRENDOUS, MORBUS CHRON, ULCERATE. I like the urgent atmospheric places, I admire the coldness and ashy sparkle of each song. The new album feels very depressing, hurtful and mad to me. It really took me to the world behind a mirror, to the world beyond where I now dance the final dance of death with this band. EXECRATION go to the muddy places of eternity. They are like hangmen who have their hearts and throats dropped. I will dig my own grave, cover my face with a hoodie made of black snakes. This is thoughtful, the blackest black and cold death metal which was probably took out of some infinite underground halls. EXECRATION did smashed me to the world of shadows. Great, infinitely dark album!


Tracklist:
1. Eternal Recurrence
2. Hammers of Vulcan
3. Nekrocosm
4. Cephalic Transmissions
5. Blood Moon Eclipse
6. Unicursal Horrorscope
7. Through the Oculus
8. Return to the Void
9. Det Uransakelige Dyp

band:

Cato - drums 
Chris - guitars/vocals 
Jørgen - guitars/vocals
Jonas - bass

Recenze/review - DESTRUCTOR - Decibel Casualties (2017)


DESTRUCTOR - Decibel Casualties
CD 2017, Pure Steel Records

Mám dole ve sklepě připravenou dubovou rakev. Je po okraj naplněná starými deskami. Chodím se uklidnit mezi ty vlhké kamenné zdi, nasát tam atmosféru skoro zapomenutých časů. Vzpomínám, přehrabuji se v dávných myšlenkách a na gramofonu protáčím metalovou historii.

Američtí legendární power thrasheři DESTRUCTOR letos vydali album, které mohu s klidem zařadit do své památeční rakve. Novinka je totiž otiskem starých časů a natolik návykovým materiálem, že se mi nechtělo ze sklepa vylézt několik dní. Pokud máte rádi slavné nahrávky SODOM, NUCLEAR ASSAULT, OVERKILL, TESTAMENT, DARK ANGEL, DESTRUCTION, RAZOR, AGENT STEEL, EXCITER, EXUMER, ARTILLERY, tak neváhejte ani chvilku.U podobných desek si vždycky říkám, že toho moc asi mladým, kteří nezažili thrash metal v době jeho největší slávy, neřeknou. "Decibel Casualties" je vlastně jen mlhavou vzpomínkou, zábleskem, který vás vrátí zpět v čase. DESTRUCTOR se nijak nesnaží o to být moderní. Jedou si po své, melodicky nářezové linii, naplňují člověka nostalgií, vyvolávají na světlo bezbožné zatuchlé riffy, poctivý zvuk, pořádnou dávku odvázanosti a nadšení. Mám poslední dobou podobné nahrávky ve velké oblibě. Uvědomuji si u nich a upevňuji své metalové základy. A jak známo, hluboké kořeny jen tak nevytrhnete. Není to ani potřeba. Musím zase do sklepa, pryč z tohoto zkaženého světa. Otevírám pomalu těžkou rakev, beru do ruky vinyl "Decibel Casualties" a propadám starému poctivému peklu. Power thrash metal, který je silný jako železná lavina. Velmi dobře!


sumarizace:

"Decibel Casualties" je krásně plesnivým old school thrash metalovým vzorkem. Album jsem si pustil poprvé a hned mě rozsekalo na malé kousky. Tady se hraje sice postaru, ale s neskutečnou energií a silou. CD je hodně návykovou záležitostí. Zažili jste někdy úraz elektrickým proudem? Že ne? Tak si pusťte novinku DESTRUCTOR a budete překvapeni, kolik dobrých nápadů na albu je. Jednotlivé skladby jsou propracované, mají velký feeling a kopou jako splašený kůň. Tohle je kult pro všechny thrashové maniaky! DESTRUCTOR nahráli album, které vás smete jako tsunami. Maniaci z Ohia přednášejí ze starých thrashových knih a dělají to skvěle a s grácií! A ten hlas, to je motorová pila, přátelé! Absolutní old school power thrashové inferno! Nahrávka, která řeže jako rezavý nůž! Kult!

Asphyx says:

"Decibel Casualties" is nice moldy old school thrash metal sample. When I was listening to the album for the first time, I was cut into small pieces right. Here is played in the old way, but with incredible energy and strength. The CD is very addictive stuff. Have you ever experienced an electric shock? Haven’t you? So listen to the news of DESTRUCTOR, and you'll be surprised how many good ideas are there.  Individual tracks are sophisticated, have a great feeling and kick like a runaway horse. This is a cult for all thrash maniacs! DESTRUCTOR recorded an album, which will  sweep you away like a tsunami. Maniacs from Ohio recite from old thrash books and do it well and with grace! And the voice,  this is  a chainsaw, men! Absolute old school power thrash inferno! The recording that cuts like a rusty knife! Cult!


Tracklist:
01. Restore Chaos
02. Keep the Faith
03. Metal Spike Deep
04. We are Ready
05. The Last Days
06. Firey Winds
07. Metal till Death
08. In Hell

band:
Dave Overkill vocals/guitars
Nick Annihilator Guitars
Tim Hammer Bass Destruction
Matt Flammable Drum thunder

Recenze/review - ALTER EGO – Back To Rock & Roll (2017)


ALTER EGO – Back To Rock & Roll 
CD 2017, Slovak Metal Army

for english scroll down please

Je mi zase sedmnáct, mám čerstvý řidičák a chci po tátovi, aby mi půjčil auto. Do CD přehrávače vkládám nové CD "Back To Rock & Roll" slovenských ALTER EGO. Dálnice přede mnou, hezká holka na pumpě, co pojede dál se mnou. Ano, tohle všechno v téhle desce je.

Člověk při poslechu opravdu vzpomíná na staré americké firmy, kde se to hemží sexy dívkami, fordkami, začouzenými bary, chlápky v houpacích křeslech pijících pivo i mladíky, co milují rychlé motory. Prešovští navíc přidávají k rock´n´rollu trošku toho glamu, hard rocku, heavy metalu a hlavně, obrovskou porci energie.  


Správný rock´n´rollu má jiskřit, pálit, drtit, má vás přinutit se kroutit do rytmu. Hey baby, ty nebudeš sedět dneska v koutě! Na počátku byla elektrická kytara a touha vyřvat do světa nespravedlnost, sex i lásku. Všechno se pak uvařilo ve vlastní šťávě a výsledkem je deska "Back To Rock & Roll". Podobná alba obdivuji, užívám si je, protože je mám někdy dávno zakódované v genech (tenhle americký, do jihu nasměřovaný styl miluji!). Kdo zkrátka umí, ten umí. Pevně doufám, že kapelu uvidím brzy někde naživo. Má totiž ty správné chlupaté rockové koule. Startuji znovu auto a vydávám se na další nekonečnou cestu. Vede přímo do pekla a po stranách jsou samé cedule se 666 km do cíle. Takhle se má hrát rock´n´roll! Perfektní nahrávka po všech stránkách!


Asphyx says:

I am 17 again, I just got the driving licence and I want my dad to borrow me a car. I put the new CD “Back To Rock & Roll” by Slovak ALTER EGO. The highway is ahead of me, there is a beautiful girl on the gas station who will go in the same car with me from now on. Yes, all of this is in this album.

When you listen to this album you remember the old American movies with hot girls, ford cars, pubs and bars with a lot of smoke, guys in rocking chairs who drink beer and young boys who love fast engines. Those guys from Prešov add to this rock´n´roll a little bit of glam, hard rock, heavy metal and most importantly a great portion of energy. The real rock´n´roll should be sparkling, it should burn you, smash you and made you to move in the rhythm. Hey baby, you won´t be sitting in the corner tonight! At the beginning there was the electric guitar and the desire to scream out all the injustice, sex and love. It was all boiled in its own gravy and the result is this album called “Back To Rock & Roll”. I admire similar albums because they are in my genes (I love this American south-oriented style). I hope that I will soon hear this band alive. They have the real hairy rock balls. I start the car and I go to another endless journey. It leads directly to the Hell and on the sides are all the 666kms to the end signs. This is how you should play rock´n´roll! Perfect record on all sides!

Tracklist:
01. Rear – View Morror
02. Back To Rock & Roll
03. Restless
04. Who Knows…
05. Nobody Can Touch My baby
06. Sex Machine
07. Paralyzed
08. Rock City
09. Rock Habit
10. Back Door Lover
11. Atomic Bomb

Line-up:
-Stanislav Simkulet – vocals, keys, acoustic guitar
-Martin Gabor – lead guitar
-Miroslav Malcovsky – bass
-Martin Dudas – drums

úterý 15. srpna 2017

Recenze/review - BACTEREMIA - Furiously Reduced (2017)


BACTEREMIA - Furiously Reduced
CD 2017,  Permeated Records

for english scroll down please

Kolem našeho domu obchází šílený vrah. Ve vzduchu je cítit krev a strach. Kdo bude další na řadě? Komu budou vyrvány vnitřnosti z těla a rozvěšeny všude kolem? Kdo zahyne za zvuků rezavé motorové pily? 

Kolumbijská brutálně death metalová mašina je zde opět se svojí porcí zahnívajícího masa. Přináší nám výlet někam do oblastí, kde se setkává v našem mozku normální stav a šílenství. Nekompromisní výmaz plný temnoty, patologické jevy, maniakální výraz, smrt a všechno to, co bude následovat po ní. Tohle všechno na novince naleznete.


"Furiously Reduced" je velmi rychlým, totálně devastujícím albem. Slyším na něm lehké ozvěny třeba takových BRODEQUIN, INTERNAL SUFFERING, TORTURE DROID, CONDEMNED. Zkrátka a jednoduše, když se do nové desky pečlivě zaposloucháte, začne vám téct krev z uší. Album neskutečně bolí, je natlakované až k prasknutí a i když se chvílemi vkrádá trošku stereotyp, když přidáte volume, nebudete chtít už nikdy jinak. Podobnou hudbu poslouchají fanoušci extrémních stylů, kteří si rádi a s chutí občas vyhrabou svoji vlastní mrtvolu a milují chvilky strávené na patologických sálech. BACTEREMIA vás rozsekají na malé kousky, semelou a rozdrtí. A ještě jim za to budete děkovat. Extrémní, rychlý brutální death metal, který vám ustřelí hlavu! Skvěle!


Asphyx says:

There is a crazy murderer walking around our house. In the air you can feel the blood and fear. Who will be next? Who will have their guts thrown out of their body and hanged all around? Who will die with the sounds of rusty saw?

The Columbian brutal death metal machine is here again with its portion of rotting meat. They bring us a journey to some areas where normal state and madness meets in our heads. Uncompromising erasure full of darkness, pathological phenomena, manic expression death and everything that follows. You can find all of this on this new album. 

“Furiously Reduced” is a very fast and totally devastating album. On the album, I can hear the slight echoes of BRODEQUIN, INTERNAL SUFFERING, TORTURE DROID, CONDEMNED. When you listen to this album closely your ears will bleed. This album hurts so much, it is full of pressure, although sometimes it might feel that it is quite stereotypical. But you just have to add some volume and you will never want to listen to anything else again. This is the kind of music which is liked by fans of more extremes genres who likes to dig out their own dead bodies and they love moments spent in pathological rooms. BACTEREMIA will smash you on small pieces and they will beaten and crushed you. And you will thank them for it. Extreme, fast brutal death metal which will blow your head! Great!

Tracklist:
01. Intro 01:14
02. Inhuman Behavior 03:04
03. Assertive Prototypes of War 03:40
04. Morphological Chemical Changes 03:25
05. Celebrating Savagery 04:23
06. Furiously Reduced 03:20
07. Bloody Anguish - Bloody Ecstasy 03:25
08. Ideals Made Ruins 03:20
09. Endless Apetite for Death 04:40

band:

Sebastian Guarin vocals, Andres Felipe Soto guitars, Carlos Andres Penagos drums,Oscar Callejas bass

Recenze/review - REVENGE DIVISION – The Grey Eminence (2017)


REVENGE DIVISION – The Grey Eminence
CD 2017, Slovak Metal Army

Občas to vypadá, že je dnešní svět ovládaný několika jedinci a pak pár šílenci, co jen tahají za drátky. Jsme loutky na dálkové ovládání, jsme jen číslo, kusy šedivých jedinců jdoucích na porážku.

Podobné pocity mám i z nové desky slovenských REVENGE DIVISION. Ti umně kombinují na "The Grey Eminence" moderněji laděný thrash, core a death metal. A nutno rovnou napsat, že se jedná o velmi slušný materiál.


Před lety jsem tuhle partu šílenců viděl naživo a moc mě nezaujala, přiznávám. Z nahrávky je to ale jiné. REVENGE DIVISION odvedli ve skladbách velmi dobrou aranžérskou práci, zvuk je také správně ostrý, nápady sice ne příliš originální, ale to dnes nemůžete říct snad o nikom. Zajímavě zpracované zpěvy, chladné melodie, tohle všechno sedí v dobře poslouchatelném, slušně zahraném celku. Osobně mi moc nesedí rychlé, sypavé pasáže, připadají mi velmi si podobné navzájem. Každopádně, kapela má nakročeno správnou nohou a jen čas ukáže, zda jejich tvorba zaujme i fanoušky. Mají pro to všechny předpoklady. Jsou ostří, melodičtí, moderní a hrají jinak, než bývá u nás v Čechách a na Slovensku zvykem. A to se cení, přátelé. Nechte si chutnat!


Asphyx says:

Sometimes, it seems that today´s world is dominated by a few individuals and a few madmen who just pull the wires. We are like puppets controlled by a remote control. We are just number, pieces of grey people walking for death.

I have similar feelings from the new album by Slovak REVENGE DIVISION. They combine “The Grey Eminence” modern thrash, core and death metal. And this is a very good material.


Years ago, I saw this band alive and I was not very excited from their performance. But it is different when you listen to it on the album. REVENGE DIVISION did a very good arranging work in those songs. The sound is sharp, the ideas are not very original but who does original ideas, right? The vocals are interestingly crafted, melodies are cold. All of this just fits together and it is nicely listenable and well-played. Personally, I do not really like the fast passages, they seem too similar for me. Anyway, the band has a great start and I think that the time will show us how their work attracts fans. They have all the prerequisites for it. They are sharp, melodic, and modern and they play differently than is usual in the Czech Republic and Slovakia. And we should value that. Bon appetite!

tracklist:
01. The Beginning Of Enlightenment
02. Call To Service
03. The Tank (song for the Broken)
04. Bittersweet Song
05. Die Or Survive
06. We All Could Here Been Brothers
07. Deep In The Dark
08. Die With Me Tonight
09. The Grey Eminence

band:
Mark Isackson - vocals
Matej Bírošík - guitar, backing vocals
Richard Virdzek - guitar
Eduard Scholz - bass
Tom Brighter - drums, backing vocals

pondělí 14. srpna 2017

Report, photos, video - INCANTATION, ZHRINE, MÖRKHIMMEL - Brutal Assault 2017 Official Afterparty - club Modrá Vopice, Prague - 13. 8. 2017

- author of photos Jakub Asphyx

VIDEOS - omluvte sníženou kvalitu zvuku/ sorry for worse sound

place: club Modrá Vopice - http://modravopice.eu/
promoter: Obscure promotion - http://obscure.cz/cs/events/

Už jsem si před 14 dny myslel, že mě brzy ponesou na márách. Ale byl jsem změřen, ošetřen a zažil jsem málem zmrtvýchvstání. Připadám si jako REVENANT, umrlec, který ještě nedávno přemýšlel, jestli už nemá položit lopatku, zamknout krám a odejít do věčných lovišť. Přitom stačilo málo, pár restartů těla a jedeme dál.

cesta
Týden po dovolené, po rekonstrukci mé schránky i duše, mě praštila do očí informace, že v neděli 13. srpna je v pražské Modré Vopici afterparty po Brutal Assaultu. A na ní vystoupí kapela, která mě provází skoro celý můj metalový život - INCANTATION. Pro mě neskutečná srdcovka, kult. S právě nově vydaným albem (recenze/review "Profane Nexus" ZDE/HERE). Nezbývalo mi nic jiného, než přepočítat drobné, zjistit si vlak, naladit se na exhumaci starých hrobů a vyrazit. Jsem velký fanoušek skupiny a zase zažít po dlouhých letech malý klubový koncert bylo pro mě dlouho očekávaným snem.

Incantation jsem sice viděl naposledy před lety s Bolt Thrower v Praze, ale to bylo ve velkém sále. Já vyznávám spíše osobnější přístup. Tak jsem ráno v neděli nemohl dospat, že už u ranního čaje jsem rozjímal s celou diskografií kapely. Postupně jsem se naladil na temnou strunu, pokryl svoji mysl pavučinami a těšil se jako hrobník na svůj první pohřeb.

Výplata je až za dva dny a jsem po dovolené, tak je celá neděle trošku na punkáče. Žena s dětmi mají prázdniny a jsou pryč. Ploužím se bytem sám, stále otevírám prázdnou ledničku a zase ji zavírám. Chleba, sádlo a tuna cibule, to je krmě pravého metalisty. Počítám drobné (na vlak, na pivo, na vstup). Mám hlad, ale ten se stává postupně podružnou záležitostí. Jak se blíží večer, cítím v zádech a žaludku lehké mrazení. 


ready for death metal
Stojím na nádraží v Plzni, zase jsem přišel moc brzy. Vyhýbám se podivným týpkům, nechci se s nikým bavit, chci být sám ve své old school death metalové bublině se sluchátky na uších. Jsem znovuzrozený, imaginárně opět sešitý, poskládaný dohromady jako podivné puzzle. Stejně se mě každou chvíli někdo ptá na peníze, na čas, na všechno. Dokonce i v kupé je docela živo, dvě paní v mém věku. Obě příjemné, laškující a trpělivé s mým odmítavých ksichtem. Nakonec mě rozveselí, vytáhnou z ulity. V Praze už jsme docela kamarádi.

Metro je metro a je v něm zatuchlina, která se k celému večeru moc hodí. Sedám si do kouta, přestupuji na trasu B a na Českomoravské mě podzemí vyvrhne jako nehodného syna. Jdu pomalu k Modré Vopici, musím opatrně, aby mi zabraly prášky na křečové žíly. Do dřevěných dveří vrazím už se skvělou náladou, velkou žízní a úsměvem na rtech. Bude metal!
Je to jako se vrátit po dlouhé době domů. Mám Modrou Vopici moc rád, je pro mě základnou, klubem s neopakovatelnou atmosférou. Tu dělá jak omšelé a staré undergroundové prostředí, tak lidé, kteří jsou milí, přívětiví a je mi s nimi dobře. "Byl si na Brutalu?": zazní směrem ke mě asi nejčastěji a já se vymlouvám na práci, i když hlavním důvodem byla má lehká tělesná slabost. V pivu se všechno ztratí a jsme všichni moc rádi, že se vidíme. Chvílemi jsem až dojatý, protože tu jsou "mé" holky, kamarádi, kapely. Jsem mezi svými a jsem tomu moc rád. INCANTATION ladí, hrají zrovna staré rock´n´rollové fláky, což mi přijde u těchto pekelníků až lehce úsměvné, ale aspoň slyším, že mají stejné kořeny jako já. Už je tu Dášenka, má death metalová dcera, kterou vidím poprvé v životě nenalíčenou (sorry, ale tohle jsem musel napsat, ha!).

Relaxuji pivem, konverzací a těším se na první smečku. Únava je ta tam, hlad zmizel někam do neznáma a já už jsem nedočkavý. Začínáme.

MÖRKHIMMEL - crust, death a punk. Byl jsem k této kapele vždy spíše odmítavý, ale tentokrát mi sedli poměrně do noty. Pánové do toho dali všechno a i když asi nikdy nebudou "mojí oblíbenou skupinou", musím uznat, že jim to v rámci možností šlapalo dobře. Příjemné vystoupení. Solid crust, death a punk metal gig!


 


ZHRINE - na experimentální black metal z Islandu jsem neměl zrovna náladu. Podobnou hudbu bych si dal asi spíš doma, hezky v klidu. Jen bych nesměl být sám, jinak by na mě padly deprese. Ale jo, velmi zajímavá muzika pro všechny hloubavé, dobře zahraná. Akorát se mi v neděli zrovna netrefili do mého rozpoložení. Black metal played with ice in the heartINCANTATION - země pode mnou zase jednou hořela. Temné zaříkávání od jedněch z nejpovolanějších mě přeneslo do temných koutů Hádovy říše. Já byl najednou převozníkem na řece Styx a kýval se do studených melodií starých i novějších skladeb. Staří death metaloví bardi sázejí hlavně na vytvoření zádumčivé plesnivé atmosféry. Mám to takhle rád a byl jsem v neděli odměněn neskutečným zážitkem. 

Visel jsem Johnovi McEnteemu na rtech, nasával celým svým tělem všechno zahuštěné zlo. Morbidní kytarové linky, dunivé bicí, chorobou nasáklý vokál. Ve vystoupení bylo pro mě vše potřebné pro setkání se všemi démony, pro zmrtvýchvstání! Hroby byly ten večer násilím otevřeny, shnilá těla exhumována! Amen! There was sacrificed another body on the altar of impiety. From the dark corners of underground came another reversal missionaries to this club. They are spreading burning fire, death and death metal. INCANTATION. The legendary envoys of the Hell itself. Dark insidious commando which destroys everything alive within a radius of several kilometres with its enormous power. Absolut killer, dark and maniacal concert! Cult!


Recenze/review - INCANTATION - Profane Nexus (2017)
Minirecenze/minireview - INCANTATION – Dirges of Elysium (2014)

Návštěvnost bych tipl tak na sto lidí, zvuk byl solidní a organizace jako vždy v pořádku. Spousta cizinců, potkávám kamarády z Itálie, Mexika a získávám nové z různých koutů celé zeměkoule. Tohle je pro mě také metal a neskutečná paráda. Následuje nezbytný pokec a fotky s Incantation.

with John McEntee - Incantation
Jsem ještě v rauši, který znají určitě všichni fanoušci svých oblíbených kapel. Zmateně se chvíli potácím klubem, musím si dát pivo. Jsem jako ve snách, jako opravdový umrlec, který se probudil k "životu". Následuje dlouhý alkoholový relax, vlak mi jede až v pět ráno. Padá na mě únava. Kecáme, kalíme, zavíráme klub. Pak jsem tak na mol, že mě odvezou taxíkem na vlak. Loučím se s kamarády, raději bych zůstal, ale to by taky mohla být moje smrt. Ještě jednou ahoj a díky moc za všechno přátelé (fernet rules!), vaší skvělé podpory si moc vážím. Na hlaváku bageta, je o mě postaráno, že se až trošku stydím. Připadám si jak Spud ze Trainspoting, jen mám místo drog v krvi šíleně piva a tvrdého. Následuje smutné loučení s Dášou, mojí death metalovou dcerou. 

fans


Cesta vlakem do Plzně mi přijde nekonečná. Koukám z okna, přehrávám si pořád dokola všechno v hlavě. Na hlavním nádraží jsem v osm ráno, doma v posteli v devět hodin, jako správný metalista stihnu zvracet na náměstí u kostela v Plzni (temnota!). Ulehnu a zase "hned" vstanu, nějak jsem si přetáhl vnitřní hodinky. Mám krvavý oči, hlad jako zombie a celý den se ploužím jako stín. Nevadí to. Viděl jsem totiž INCANTATION a zažil koncert, který si budu pamatovat na věky věků. Děkuji moc všem, kteří se o to zasloužili. Tahle akce mi hrozně připomněla metal před dávnými časy, v mých počátcích. Takový ten poctivý, reálný, od srdce. Zmrtvýchvstání se opravdu vydařilo!

Tento report byl sepsán bezprostředně po koncertě, s jasným lihovým poselstvím. 

- author of photos Jakub Asphyx

VIDEOS - omluvte sníženou kvalitu zvuku/ sorry for worse sound


------------------------
Promotion!